Prémiové realitné služby Všetky ponuky

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

 


Vážení zákazníci spoločnosti,


Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.


Povolenie pre marketing


Zakliknutím políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vpľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi: ADRID REAL s.r.o. / IČO 44201133


ADRID REAL s.r.o. Vám bude môcť zasielať vždy aktuálny newsletter a novinky z našej ponuky nehnuteľností len vtedy, ak nám dáte na ich zasielanie svoj súhlas. Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, zasielanej buď hromadne zo všeobecných firemných adries, alebo individuálne zasielané, menej často využívané formy sú: zasielanie listových zásielok a telefonické kontaktovanie.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, písomne na poštovú adresu ADRID REAL s.r.o. alebo emailom na adresu adridreal@adridreal.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postuluje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


 

Odoberajte naše novinky

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.